Utredning. Samhällets beroende av el har ökat över tid och elen är viktig för att tillgången till mat och vatten ska fungera. Det konstaterar Riksrevisionen som nu har inlett en granskning av samhällets beredskap för livsmedels- och dricksvattenförsörjning vid längre elavbrott.