Varför är det viktigt att Livs är med och stöttar projekt i andra länder? 

– Det handlar om solidaritet. Varför skulle det vara okej med dåliga löner och kassa villkor i andra länder när vi själva inte tycker att det är acceptabelt? Det är också värdefullt för oss att det finns starka fackföreningar i hela världen. Arbetsmarknaden är global, många av de företag vi har i Sverige finns också över hela världen. Är vi arbetare starka och jobbar tillsammans begränsar vi arbetsgivarens möjligheter att spela ut oss mot varandra. 

Vilka frågor är viktigast för Livs samarbeten i Afrika? 

– De viktigaste frågorna är organisering, att teckna kollektivavtal, bryta tabun samt att se till att kvinnor representeras i alla led i fackföreningen. Arbetet handlar också om att informera om att det inte är okej att bli utsatt för våld, sexuella trakasserier eller våldtäkter. Vi jobbar med samma saker som i Sverige. 

– Vi förbättrar medlemmarnas vardag genom organisering, fackligt arbete mot arbetsgivare och facklig-politiskt. 

Alla som deltog på konferensen i Benin, Afrika.
Det var varma och intressanta dagar i Benin, berättar Maria Karlsson.

Vad kan du berätta om konferensen? 

– Den regionala kvinnokonferensen är del av ett projekt som Livs, HRF och Kommunal stöttar i Västafrika. Det har varit lärorika, intressanta och varma dagar. 

Vilket är ditt starkaste minne? 

– Det starkaste minnet är det varma välkomnandet och vänskapen! Därefter kvinnornas kamp och med vilken energi och kunskap den förs. Jag har tagit med mig flera nya insikter hem. Kunskapsutbytet har varit ovärderligt.