Det var i mars 2021 som Arbetsmiljöverket beslutade att Kronfågel skulle utreda hur och var personal på företagets anläggning i Valla utanför Katrineholm riskerar att bli smittade av campylobacter.

Bakgrunden var att flera personer vid slakteriet i Valla blev smittade av campylobacter 2020. Campylobacter är en bakterie som bland annat kan orsaka diarré, magsmärtor, kräkningar och feber.

Kronfågel skulle också utreda riskerna för att bakterierna kommer in i de interna ledningarna för dricksvatten.

Om åtgärderna inte genomfördes riskerade Kronfågel att få betala vite, ett slags böter.

Flera rättsliga turer

Arbetsmiljöverkets beslut överklagades till förvaltningsrätten som upphävde beslutet. Men nu har Kammarrätten i Jönköping kommit fram till att Arbetsmiljöverkets beslut ska stå fast.

Kronfågel ska vara klar med utredningen senast den 31 maj i år, annars riskerar företaget att få betala vite på 500 000 kronor.

Janneke Wackerberg, kommunikations- och hållbarhetschef på Kronfågel, uppger för P4 Sörmland att företaget inte kommer att överklaga domen från Kammarrätten.

– Medarbetares hälsa är jätteviktigt för oss och det viktiga nu blir att förstå vad som önskas och leverera på det, säger hon till radion.

Klubben: Företaget har gjort ett bra jobb

Fredrik Malmström, ordförande för Livsklubben på Kronfågel i Valla, anser att Kronfågel gjort ett gediget arbete när det gäller att minska förekomsten av campylobacter, och han pekar på att det inte varit några sjukdomsfall på länge.

– Företaget har tillsammans med huvudskyddsombudet genomfört flera riskanalyser och
tagit fram fler rutiner gällande provtagningar för att minimera riskerna så mycket det går, säger Fredrik Malmström till Mål och Medel.

Campylobacter

Campylobacter är en bakterie som är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka orsakad av livsmedel. Campylobacter kan finnas i tarmen hos exempelvis gris, nöt, får och fågel. Bakterien kan därför finnas på kött av olika slag men den är vanligast på fågelkött.

Källa: Livsmedelsverket