Livs varslade om konfliktåtgärder redan den 2 maj. Men trots överläggningar har ingen överenskommelse med företaget, som bedriver fiskuppfödning på land, kunnat träffas.

För att få till stånd ett kollektivavtal inleder Livs nu strejk och blockad mot företaget.

– Kollektivavtalen är inte bara en trygghet för de anställda, det säkrar också konkurrensneutralitet på marknaden, säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande.


Saknar företaget kollektivavtal helt eller finns det avtal slutet med något annat förbund?

– Företaget valde efter lagt varsel om konflikt att begära och beviljades medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Det avtal de därmed är bundna av är inte tillämpligt på de delar av verksamheten som faller inom Livsmedelsarbetarnas avtalsområde, produktion och förädling.

Tre konflikter på kort tid


Vad har företaget sagt i överläggningarna?

– De diskussioner som har förts är mellan parterna men vi har inte lyckats träffa en överenskommelse. Vi är beredda att återuppta överläggningar när vi får sådana signaler från arbetsgivaren.

Vad innebär konfliktåtgärderna i praktiken?

– Konfliktåtgärderna innebär att vi hindrar företaget från att bedriva verksamhet som vanligt. Det omfattar arbetsnedläggelse och blockad av arbete inom avtalets tillämpningsområde.

Det är tredje gången på kort tid som Livs vidtar konfliktåtgärder för att få till kollektivavtal med ett företag.

Den 20 april tog Livs till konfliktåtgärder mot ett konditori i Stockholm. Några veckor senare, den 9 maj, inledde förbundet konflikt mot ett företag utanför Stockholm som tillverkar färdigmat.