Bakgrunden till konflikten var att Livs krävde kollektivavtal. Livs varslade om konfliktåtgärder redan i början av maj. Men trots överläggningar kunde ingen överenskommelse träffas och den 5 juni meddelade Livs att man inlett strejk och blockad mot företaget.

Efter att Livs varslat om konfliktåtgärder gick dock företaget, som bedriver fiskuppfödning på land, med i en arbetsgivarorganisation och blev därmed bunden av kollektivavtal.

Nytt hängavtal tecknat

Men enligt Livs går det avtalet inte att tillämpa på de delar av verksamheten som berör produktion och förädling. Nu har företaget tecknat ett så kallat hängavtal direkt med Livs för dessa delar av verksamheten. Därför avbryter Livs nu konfliktåtgärderna.

– Livsmedelsarbetareförbundet och Scandinavian Aquasystems AB har nu tecknat ett kollektivavtal, ett avtal som säkerställer rätt villkor och löner för de anställda. Kollektivavtalet som arbetsgivare tecknar ska spegla den verksamhet som bedrivs. De kan alltså inte godtyckligt välja vilket kollektivavtal de ska tillämpa. Kollektivavtalet säkrar också konkurrensneutralitet på marknaden, säger Livs andre ordförande Jolan Wennberg i ett pressmeddelande.