Andreas Marklund tror att det finns flera förklaringar till varför livsmedelsföretagen är så dåliga på att leva upp till kraven.

– Jag tror att det lätt glöms bort, till exempel när man ska man sätta in en ny maskin. Det är lätt att sitta på ett kontor och tänka att ”där ryms en till maskin” efter att ha tittat på en ritning, men man tänker kanske inte på ergonomin för de som ska jobba med maskinen eller att det kanske försämrar ergonomin för de som redan jobbar i lokalen.

Repetitiva arbetsuppgifter en fara

– Det kan också vara lätt att tro att det oftast är tunga lyft som orsakar skador, men repetitiva arbetsuppgifter kan också ge förslitningsskador. Och det kan ta några år innan de upptäcks. Bara för att ingen har blivit skadad på ett tag betyder inte det att allt fungerar fläckfritt.

– Det skulle vara intressant att höra vad livsmedelsföretagen själva säger om det här resultatet.

Repetitivt arbete och tunga lyft kan göra att livsmedelsarbetare drabbas av belastningsskador.

87 procent av företagen fick bakläxa

Arbetsmiljö

Vad krävs för att det ska bli bättre?

– Som rapporten visar måste företagen bli bättre på att göra handlingsplaner och att involvera skyddsombuden så mycket det bara går. Det är ett ständigt pågående arbete som aldrig blir klart. Det gäller att hela tiden ha en aktiv samverkan och utvärdera och förbättra arbetsplatsen så att belastningen blir mindre.

Skyddsombud ska vidareutbildas

Vad kan Livs göra?

– Vi kommer att fortsätta utbilda och vidareutbilda skyddsombud. De gör i sin tur allt de kan för att våra medlemmar ska ha så bra arbetsförhållanden som möjligt.

– Vi skulle också kunna ge våra regionala skyddsombud i uppgift att hålla extra uppsikt över de här frågorna vid nästa skyddsrond. På så sätt får vi även koll på små arbetsplatser som inte har något skyddsombud.

Enligt Arbetsmiljöverket var det förebyggande arbetet bättre på de företag där skyddsombud/fack och arbetstagare var med och gjorde riskbedömningar. Vad beror det på?

– Det är inte förvånande, för våra skyddsombud sitter på mycket kunskap. Därför är det viktigt att företagen samverkar med skyddsombuden så mycket det bara går.