Det var i slutet på januari som Sempers ägare, livsmedelskoncernen Hero Group, meddelade att de ville lägga ner Semperfabriken i Götene.

I februari avslutades de lokala förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare.

– Vi motsatte oss naturligtvis nedläggningen. Vi tog in en löntagarkonsult för att se om det fanns några siffror som kunde få företaget att ändra sig, men de stod fast vid sitt beslut och då avslutades den lokala förhandlingen. Därefter fattade Hero Groups styrelse det officiella beslutet om att lägga ner, säger Anna Widell, vice ordförande för Livsklubben på Semper.

Därmed stod det klart att anläggningen i Götene läggs ner och att de totalt 190 anställda förlorar jobbet.

Förhandlingar pågår

Nu pågår förhandlingar om hur stängningen av fabriken ska gå till och när de anställda ska göra sina sista arbetsdagar.

– Vi i klubben har, förstärkt med ombudsman, har haft två sittningar lokalt med företaget. Men vi har inte kommit speciellt långt. Ingenting gällande slutdatum eller något sådant är färdigt.

Enligt Anna Widell är det inte heller klart om verksamheten ska avvecklas i etapper eller om det blir ett slutdatum som ska gälla för hela fabriken.

– Men det viktigaste ur vårt perspektiv är att vi får fram datum, för folk vill ju veta när de ska sluta. Det är det vi hör från våra medlemmar. De vill veta för att kunna planera sina liv.

Ambitionen är att förhandlingarna ska vara färdiga under april, men Anna Widell framhåller samtidigt att fokuset ligger på att utfallet ska bli så bra som möjligt för alla – inte att förhandlingarna går fort.

Finns det en risk att folk söker sig bort från fabriken och att ni får svårt med bemanningen fram till stängningen?

– Ja, det är ett bekymmer redan nu. Vi har ett antal personer som har slutat. I produktionen kan man täcka upp med bemanningsanställda. Men det stora problemet gäller underhåll. De som jobbar med det är ju eftersökta på arbetsmarknaden, så det kommer att bli ett jättebekymmer.

Nu med lite distans till nedläggningsbeslutet, hur är stämningen bland medlemmarna?

– Det jag får till mig är att det går lite upp och ner. Det är klart att det känns sorgligt för folk när arbetskamrater som de haft i många år lämnar.