Ska jag fortsätta att jobba om min arbetsplats går i konkurs?

Får du ingen annan information ska du fortsätta gå till jobbet som vanligt. Men håll öronen öppna. Konkursförvaltaren är den som bestämmer om du ska arbeta eller inte.

Vad händer med min lön?

Lönen ersätts vanligtvis av en statlig lönegaranti som betalas ut av länsstyrelsen. Det gäller alla anställda, även vikarier.

Den statliga lönegarantin ska även täcka uppsägningslön, semester­ersättning och ersättning för intjänad semester. Det finns dock ett tak för den statliga lönegarantin, vilket för 2024 är 229 200 kronor. 

Vad händer om jag får sparken?

Oftast säger konkursförvaltaren förr eller senare upp de anställda på grund av arbetsbrist. Då täcker lönegarantin också din uppsägningslön under din uppsägningstid. Du måste dock vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Hur lång är min uppsägningstid?

Det beror på hur länge du arbetat på företaget. Ju längre anställningstid, desto längre uppsägningstid. Den minsta uppsägningstiden är en månad, men uppsägningstiden ökar successivt till som mest sex månader efter mer än tio års anställningstid (läs mer i rutan bredvid).

Ha ordning på dina papper

En konkurs kan vara rörig. För att lönen och uppsägningstiden ska bli rätt är det därför klokt att hålla reda på alla dokument. Skriv ut alla löne­specifikationer och leta fram ditt anställningskontrakt pronto.

Glöm inte att kontakta facket

Facket sitter ofta med och förhandlar med företag som går i konkurs. Inte sällan har de information som är viktig för dig som anställd. Har du inte hört något från facket så kontakta Livs regionalt eller centralt.

Vad är egentligen konkurs?

Ett företag som inte kan betala sina skulder och som har svårt att göra det under en överskådlig framtid kan försättas i konkurs. Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och som utser en konkursförvaltare.

Alla tillgångar som finns tas om hand och används för att betala skulder i en bestämd ordning – en process som sköts av konkursförvaltaren. 

Artikeln är en omarbetat version av en text som tidigare är publicerad i tidningen Handelsnytt, som tillsammans med Mål och Medel och sex andra titlar ingår i LO Mediehus.