Vad är en SRS-låda?

Det är en grå returlådor som är mycket vanliga i livsmedelsbranschen för distribution av livsmedel.

Vem äger Svenska Retursystem?

Svenska Retursystem startade 1997 och ägs gemensamt av branschorganisationerna Dagligvaruleverantörerna och Svensk dagligvaruhandel, företagen som producerar dagligvaror och matvarukedjorna.

Tanken var att skaffa ett gemensamt och mer effektivt logistiksystem med enhetliga, tåliga, hygieniska och återanvändningsbara lådor och pallar i plast som dagligvarubranschen kunde dela på, och använda om och om igen.

Hur många lådor finns det i Sverige?

Totalt finns 21 miljoner lådor och 2,5 miljoner pallar i systemet som livsmedelsbranschen delar på.

Var tillverkas lådorna?

Lådorna tillverkas i England

Hur längre kan en SRS-låda användas?

Den beräknade livslängden för en låda är 15 år. Lådan återanvänds i snitt 150 gånger. Uttjänta lådor som inte går att reparera mals ner och blir till nya lådor.

Använder fler SRS-lådor?

Sedan 2019 har även restauranger och storkök börjat implementera SRS-lådor.

En grå plastlåda med perforerad botten står på ett betonggolv.

Hur kan ser en SRS-lådas väg ut?

  1. Tomma SRS-lådor samlas ihop i matbutiker, staplas på pall och körs till någon av Svenska Retursystems fem anläggningar.
  2. Här tas lådorna om hand och tvättas. SRS-anläggningen i Västerås har kapacitet att tvätta drygt 100 miljoner lådor om året. Produktionen varierar under året men i genomsnitt tvättas 225 000 lådor per dygn i Västerås.
  3. De nytvättade lådorna är därefter redo att lastas på lastbil och köras till bland annat livsmedelsproducenter där de på nytt packas med varor. Systemet är baserat pant.
  4. Från livsmedelsproducenterna transporteras de fyllda lådorna till livsmedelskedjornas centrallager och därefter ut till butikerna.
  5. Hela cykeln från att en låda lämnar en SRS-anläggning till att den kommer tillbaka tar i snitt 40 dagar.

Källa: Svenska Retursystem