I dag är det Kommunal som organiserar arbetare inom den så kallade gröna sektorn. Det handlar exempelvis om lantbruk, odlingar, djurvård och golfbanearbetare.

Men dessa yrkesgrupper kommer framöver att tillhöra andra LO-förbund. Det stod klart efter att LO-kongressen antagit förslaget till ny organisationsplan, som kort förklarat är den plan som anger vilka yrken som ska organiseras av vilket förbund.

Önskemålet om den här förändringen kom från Kommunal, som vill fokusera på att vara ett välfärdsfack.

Beslutet innebär att totalt 4 900 medlemmar nu i stället ska organiseras av Livs, Fastighets, Hotell- och restaurangfacket, Handels och Seko.

Stärka Livs förbund

För Livs del handlar det om att förbundet tar över avtals- och organisationsrätten för jordbruk, odling och husdjursskötsel.

– Det känns jättebra. Vi är taggade på att ta oss an ett nytt verksamhetsområde, lära oss nya avtal och få koll på villkoren och förutsättningarna för de medlemmar som jobbar i de här branscherna. Det här kommer att stärka vårt förbund, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin.

Arbetet med överlämningen från Kommunal påbörjas omgående. Men enligt Eva Guovelin är det ett arbete som kommer att ske stegvis, och något datum för när det ska vara klart finns inte spikat i dagsläget.

– Vi måste ju teckna avtal med organisationen Gröna arbetsgivare – och lära känna dem som ny motpart. Sedan är det jätteviktigt för oss att prata med medlemmarna på de här arbetsplatserna. Vi vill naturligtvis rekrytera dem till Livs, men de måste också få koll på Livs och få information om hur de kan flytta över sitt medlemskap. Vi måste bygga upp de här relationerna.

Närbesläktade branscher

Enligt Eva Guovelin har Kommunal i dagsläget mellan 2 000 och 2 500 medlemmar i de branscher som Livs nu tar över. Och även om det för Livs är nya yrkesgrupper pekar Eva Guovelin på att det ändå är närbesläktade branscher.

– Vi är vana vid förädlingsdelen av livsmedelsproduktionen. Nu kommer vi få lära oss mycket om primärproduktionen. Det finns många gemensamma utmaningar och intressen som inte är helt nya för oss som förbund. Det tror jag är en fördel i det här arbetet.

Även bärplockarna ska organiseras av Livs framöver. Det en bransch där det genom åren larmats om dåliga arbetsvillkor och missförhållanden.

Bärplockare

Så sent som i förra veckan inleddes en rättegång där två personer misstänks för att ha utsatt thailändska bärplockare som rest till Sverige för människohandel, något som tidningen Arbetet rapporterat om.

Eva Guovelin menar att bärplockning är en svårorganiserad bransch, inte minst eftersom det ofta handlar om människor kommer till Sverige tillfälligt för att plocka bär i skog och mark.

– Det är ett helt nytt område för vår del. Initialt kommer vi att behöva sätta oss in i de utmaningar som finns där. Det är ingen lättorganiserad verksamhet, men jag vet att Kommunal har upparbetade kontakter där, och vi vill gärna axla det ansvaret på ett minst lika bra sätt – förhoppningsvis ännu bättre.