Rysslands invasion av Ukraina och dess konsekvenser på internationell handel har tydligt visat vår sårbarhet i tider av stor osäkerhet.

Sverige, med en självförsörjningsgrad på omkring blott 50 procent, är inte tillräckligt rustat för de utmaningar som en avskuren extern livsmedelsförsörjning skulle innebära.

Som land har vi dock alla förutsättningar för att vända utvecklingen och svensk livsmedelsproduktion är nyckeln. Det kan ge ökad sysselsättning, tillväxt och nationell säkerhet.

För att nå dit krävs politiker som står upp för svenska intressen – lokalt, nationellt men också i Europa. EU är en styrka för svensk export, inklusive livsmedelsexporten. Samtidigt visar flera uppmärksammade nedläggningar i livsmedelssektorn på att vi behöver göra mer för att behålla och utveckla ny livsmedelsproduktion i vårt land.

Detta för att stärka vår inhemska produktion och göra det möjligt för våra företag att inte bara överleva, utan även att blomstra.

Svensk livsmedelsproduktion

För att det här ska fungera behövs en fungerande frihandel där rättvisa spelregler gäller och där svensk livsmedelsproduktion kan konkurrera på lika villkor. Och för att uppnå detta krävs en stark samordning på europeisk nivå.

I Europaparlamentet kommer vi socialdemokrater att driva på för ökad samverkan och enighet om vikten av ökad självförsörjningsgrad i livsmedelsproduktionen inom EU.

Svensk matproduktion är inte bara en ekonomisk angelägenhet; den är en bärande del av vår nationella identitet och säkerhet. Som kandidater till Europaparlamentet är vi fast beslutna att se till att detta budskap inte bara hörs, utan också resulterar i konkreta åtgärder som stärker Sverige i en svår tid.

Vi behöver helt enkelt fler socialdemokrater i Europaparlamentet som gör det som krävs och kämpar för en livskraftig, hållbar och internationellt konkurrenskraftig svensk livsmedelssektor.

Johan Danielsson (S), LO:s kandidat till Europaparlamentet
Sofie Eriksson (S), riksdagsledamot och kandidat till Europaparlamentet