[Ur nummer: 05/2004] Det finns de som går mot strömmen och vill starta ett nytt mejeri istället för att lägga ner, vilket ju Arla Foods ägnar sig åt. Det handlar om ett 30-tal lantbrukare i Dalsland som vill ha bättre betalt för mjölken och som därför planerar att starta en egen mejeriförening och bygga ett nytt mejeri i Färgelanda.
– Det som vi till att börja med beslutat är att göra en förstudie. Den ska vara klar i december, säger Carina Jacobsson, initiativtagare och lantbrukare som driver gårdsmejeri.
Bakgrunden till planerna att starta nytt mejeri är att bönderna vill ha bättre lönsamhet men de vill också kunna erbjuda närproducerad mjölk, i första hand K-mjölk men på sikt även getmjölk.
– Det kan också bli tal om mer förädling, säger Carina Jacobsson.
Enligt tidningen Land Lantbruk finns det 1 367 mjölk-kor i Färgelanda och 48 företag som levererar mjölk till Arla Foods.
Stöd har bönderna fått från Hushållningssällskapet och LRF Väst. Kommunen har också engagerat sig och plockat fram lämplig tomtmark för ett mejeri.
* Om planerna på ett nytt mejeri blir verklighet, hur många arbetstillfällen kan det då bli tal om?
– Till en början kan det handla om 15. Men det beror lite på vilken inriktning vi väljer. Vår förhoppning är att komma igång och bygga ett nytt mejeri inom två år.
Hon berättar också att det finns planer på att starta fler mejerier på andra håll i landet.
– Bönderna klarar inte att priset på mjölk bara blir lägre och lägre. Genom att gå samman och starta nya mejerier hoppas de få bättre lönsamhet