Varje år anmäls över 1 000 skador som leder till sjukfrånvaro för truckförare. Mot den bakgrunden har Arbetsmiljöverket nu inlett en riksomfattande inspektionsinsats mot risker kopplade till arbete med truckar.

− Truckförare är den mest olycksdrabbade yrkesgruppen inom industrin. Truckar kör där människor rör sig, därför är det alltid en risk med en truck. Truckar används inom alla verksamheter som har någon form av lager för varor eller material. Vi kommer därför att besöka många olika arbetsplatser, säger Magnus Henriksson, projektledare på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Oanmälda inspektioner

Arbetsmiljöverket ska fram till årsskiftet genomföra totalt 2 500 inspektioner på arbetsplatser där truckar används. Hälften av inspektionerna kommer att vara oanmälda.

Insatsen tar sikte på företag som har mellan fem och 99 anställda och som är verksamma inom trävaruindustrin, magasinering, klädtillverkning, större matvarubutiker samt mejerier.

Arbetsmiljöverket ska bland annat inspektera truckarnas tekniska egenskaper och om den säkerhetsutrustningen som ska höra till trucken finns på plats.

Myndigheten ska också undersöka att laddningsplatserna och pallstallagen är korrekta och att de har rätt skydd och säkerhetsutrustning, samt att truckförare har arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få köra truck.