[Ur nummer: 03/2003] Otaliga förändringar, ökade prestationskrav och ständig tidsbrist pressar oss allt hårdare i arbetslivet. Vi känner oss allt otryggare i tillvaron. Och allt fler av oss börjar må tjyvtjockt.
Om detta – om psykosociala förhållanden i arbetsmiljön – har nuvarande arbetsmiljöjournalisten och före detta mål&medel medarbetaren  Börje Nenzén skrivit en helt förträfflig bok: Hur är läget?
Denna bok ges ut av LO och är i första hand tänkt att vara ett stöd för  skyddsombuden i deras agerande för en förbättring av arbetsmiljön, men boken är så välmatad med bred allmänkunskap och så läckert utformad att det är läge för betydligt fler än skyddsombuden att ta del av innehållet i ”Hur är läget?” Bland annat därför att det som sker  på vår arbetsplats i mycket hög grad påverkar vårt totala välbefinnande. Vantrivs vi på jobbet är risken stor  att vi kommer att må risigt även på vår fritid.
Därför är det här  en bok som behöver läsas av alla.