Alla ärenden ska avgöras under ett tak

Livs a-kassa kommer att centraliseras under 2002. För medlemmarna ska det inte innebära några större förändringar. Målsättningen kommer fortfarande vara densamma: rätt ersättning vid rätt tillfälle.

[Ur nummer: 01/2002] Det var i början av 1990-talet som Livs beslöt att handläggningen av a-kasseärenden skulle decentraliseras. Alla Livs avdelningar, utom avd 1 Bohus-Älvsborg samt avd 2 Helsingborg, har själva fattat beslut i a-kasseärenden.
Men verkligheten i dag ser annorlunda ut än när beslut togs om denna inriktning. Dels går förbundet back ekonomiskt vilket beror på en strukturell förändring av livsmedelsbranschen. Antalet aktiva medlemmar i Livs blir bara färre och färre. Dels så kommer a-kassorna att i framtiden jämställas med myndighet och därmed omfattas av reglerna om handlingars offentlighet och sekretess.
– Det är en mycket stor skärpning som sker. Det som gått bra i 65 år är inte möjligt längre. Det här har lett till att styrelsen för Livs a-kassa beslutat att vidta vissa åtgärder, berättar Göran Dour, Livs a-kasseföreståndare.
Vad beslutet går ut på är att all handläggning av a-kasseärenden förläggs till förbundskontoret. Cirka 6-7 nya handläggare kommer att anställas centralt.

Start i januari
Rutinerna kommer också att ses över för att Livs a-kassa ska kunna leva upp till de nya krav som ställs, bland annat att det måste vara personal anställd av a-kassan som hanterar allt från post till beslut.
Centraliseringen kommer att ske med start i januari i den takt som förbundet klarar av att ta över.

Anställda i Livs berörs
Omläggningen får stor effekt på arbetssituationen ute på avdelningarna. Det finns idag över ett 40-tal personer som på del- eller heltid lokalt ägnar sig åt handläggning av a-kassa. Det är nu upp till varje avdelning att avgöra hur man ska hantera förändringen av arbets-uppgifterna.
– För medlemmarna ska detta dock inte innebära någon större skillnad. De kan fortfarande vända sig till sin avdelning och få den hjälp de behöver när de ska söka arbetslöshetsersättning. Det är när beslut ska fattas som det kommer att ske centralt, understryker Göran Dour.
Han berättar vidare att denna typ av centralisering redan finns på andra förbund och att erfarenheterna är goda. Och när det gäller inskickandet av själva a-kassekorten så sker ingen förändring. De ska även fortsättningsvis sändas till Arjeplog för inscanning.
* Vad behöver medlemmarna veta konkret när det gäller omläggningen?
– De kommer att få all information de behöver brevledes. Förhoppningsvis kommer de inte att märka av centraliseringen. De kommer att få bra service även i fortsättningen. Det vårt arbete går ut på är att de ska få rätt ersättning vid rätt tillfälle. Och det kommer att vara vår ledstjärna även i framtiden.