Historia. Anne-Marie Lindgren, Arbetarnas Stockholm, 1880-1920, Murbruk förlag 2014

Den som vill lära sig mer om hur det moderna Stockholm växte fram bör absolut läsa Anne-Marie Lindgrens bok. Det var i slutet av 1880-talet som inflyttningen till staden tog fart. Det fanns gott om arbete i den framväxande industrin, på byggen och i butiker. Samtidigt var fattigdomen och misären utbredd. Arbetarna hade inte mycket att sätta emot, de hade inte ens rösträtt.
Trots de tuffa villkor som råder är det inte någon nedslående läsning. Det är under denna period som arbetarrörelsen grundas. Boken beskriver hur arbetarna genom organisering skapar sig en ljusare framtid. Författaren besitter stor kunskap på området som hon nu delar med sig av i en lättläst och mycket inspirerande bok.