Maria Sandel, Familjen Vinge, Murbruk förlag 2015.
Maria Sandel (1870-1927) är Sveriges första kvinnliga arbetarförfattare. Hon skrev sex romaner vilket måste anses som en stor bedrift. Förutom att hon levde under mycket fattiga förhållanden så miste hon hörseln i 25-årsåldern och ett par år senare så fick hon också allvarliga problem med synen.
Det är svårt att inte känna stor beundran när man läser om Maria Sandel och hennes författarskap. Som ung arbetade hon en tid som hushållerska i Amerika, medverkade då i skriften Nordstjernan. Väl hemma i Sverige kom hon att bo tillsammans med sin mor i Skogshyddan – nödbostäder på Mariebergsgatan på Kungsholmen i Stockholm. Båda försörjde sig som hemarbetande trikåstickerskor. En tid drev de också en mjölkbod tillsammans.
Maria Sandel levde bland de allra fattigaste. Hon visste själv av egen erfarenhet hur det kändes att knappt ha mat för dagen. Hon blev vittne till mycket elände. Samtidigt som hon också såg en väg ur det hela. Hon var socialdemokrat och engagerade sig tidigt i Stockholms allmänna kvinnoklubb.  Det var också Maria Sandel som gav tidningen Morgonbris dess namn.
Familjen Vinge gick först som följetong i Social-Demokraten 1909. Fyra år senare kom Familjen Vinge – En bok om verkstadsgossar och fabriksflickor, ut som enkronasbok på Bonniers förlag. Men då hade förläggaren Karl-Otto Bonnier tvingat Maria Sandel att göra en hel del ändringar och strykningar i texten. Nyutgåvan av Familjen Vinge som nu getts ut är den ursprungliga versionen av följetongen.
Familjen Vinge är en kollektivroman och en mycket tidig sådan. Som läsare får man lära känna en grupp människor i Stockholms arbetarkvarter och får en bild av deras hårda liv men också ta del av deras glädjeämnen. Det är inte helt lätt att hålla reda på alla personer, det finns ingen given huvudperson. Bokens styrka är dialogerna och de detaljerade beskrivningarna av levnadsvillkoren. Den tidiga fackföreningsrörelsen är också skildrad. Det handlar om en svunnen tid men ändå inte. Flera av de sociala problemen som beskrivs i boken, är drygt hundra år senare, fortfarande aktuella. Läs och imponeras av ett fortfarande ganska så okänt författarskap.
För den som vill veta mer så finns Maria Sandel-sällskapet, se mariasandel.wordpress.com