Arbetare och arbetsliv förekommer inte så ofta i konstnärliga sammanhang. Därför är boken Arbetarkonst för 2000-talet så betydelsefull. För i den lyfter författaren Fred Andersson, docent i konstvetenskap vid Åbo Akademi, fram konstnärer som gjort arbetarna synliga i dagens kulturliv.

Det är totalt 21 konstnärer som presenteras i ord och bild. Alla har de det gemensamt att de fått Johan Ahlbäckspriset, det vill säga de har belönats för att de i Johan Ahlbäcks anda skildrar arbete, arbetsliv och arbetsmiljöer.
Vem var då Johan Ahlbäck? Det ger boken svar på och flera av hans verk finns med. Trots priset som uppkallats efter honom så är han inte så känd. Han levde 1895-1973, var både tecknare, grafiker och målare och tillhör pionjärerna i svensk arbetarkonst då han var tidig med att skildra industriarbetare och industriarbetets svåra villkor. Smedjebackens Valsverk, där han arbetade i 14 år, har en särskild plats i hans konstnärskap.
Det är stor bredd på de konstnärer som lyfts fram. De har inte bara fokus på mansdominerade industrier och gruvor. Nej, här finns även konstnärer som lagt sig vinn att skildra kvinnors arbete inom helt andra sektorer.
Flera av konstnärerna har deltagit i fackliga konstprojekt. Ulla Grytt tillhör dessa. Hon deltog i projektet ”Kvinnor och Bröd” som genomfördes i samarbete med Livs. Det ledde till väven ”Det löpande bandet” där hon på ett uttrycksfullt sätt fångat slitet på linjen i ett stort bageri.
Bland de prisbelönta konstnärerna finns flera som medverkar regelbundet i Mål & Medel, som Lars Melander (målare, skulptör och illustratör) och Lennart Engström (fotograf).
Men här finns också nya bekantskaper som den finländske grafikern och målaren Reino Laitasalo. För honom är kvinnor och deras sociala villkor i arbete och vardag centrala teman. I boken finns hans målning ”Flasksköljerska”, en kvinna som sköljer flaskor på ett bryggeri.
Det är verkligen givande läsning. De 21 konstnärer som presenteras ger tillsammans en fördjupad bild av vad arbetarkonst är för något. Det är ett begrepp som tål att diskuteras och denna bok bidrar med viktig kunskap på ett område där det fortfarande finns mycket att göra.

Fred Andersson, Arbetarkonst för 2000-talet, Ahlbäckspristagare 1993-2014, Dalarnas museum och Johan Ahlbäckstiftelsen 2015.