– Vår sosseförening är djupt insomnad, säger Andreas Papamoshos, klubbordförande på Fazers bageri i Lund.
Under flera år försökte Andreas Papamoshos tillsammans med Markus Andersson-Landgren, också fackligt aktiv på bageriet, få igång en facklig S-förening i region Syd. De la ner mycket jobb på det men gav till slut upp.
Spiken i kistan blev januariavtalet som Socialdemokraterna och Miljöpartiet slöt med Centern och Liberalerna om att utreda las utifrån att anställningsskyddet ska bli mer flexibelt.
– Jag vet att det var priset för att bilda en S-ledd regering när 60 procent av riksdagen är borgerlig, men det var ändå en stor besvikelse, säger Andreas Papamoshos.
I januariavtalet står att omgörningen av las inte ska leda till att maktbalansen på arbetsmarknaden förändras och att parterna ska få möjlighet att själva komma överens, enligt den svenska modellen, och att om de gör det så ska deras uppgörelse genomföras och inte las-utredningens.
– Det blev för krångligt. Arbetskamraterna på jobbet kan inte relatera till denna S-politik. Visst förs det fortfarande diskussioner, men det är inte mycket, säger Andreas Papamoshos.

Den 26 oktober går remisstiden ut för den statliga utredningens förslag. LO har satt igång ett upprop ”Stoppa lagförslaget om sämre anställningstrygghet” där alla uppmanas göra en insats genom att skriva på uppropet och ta kontakt med sina politiker.
Dessutom kan man skriva ett eget remissvar till arbetsmarknadsdepartementet om vad en uppluckrad las skulle betyda på den egna arbetsplatsen.
En som utnyttjat denna möjlighet att protestera är Peter Jansson, ordförande i Livs S-förening i Falkenberg, som har ett 25-tal aktiva medlemmar.
– Jag har skrivit på uppropet på LO:s hemsida. Jag har ännu inte skrivit ett remissvar, men det kommer jag att göra, kan inte låta bli att säga vad jag tycker, säger han.
Till distriktskongressen i Halland har S-föreningen också skrivit en motion med förslag om hur las skulle kunna förbättras och inte försämras.
Vid Mål & Medels pressläggning hade las-förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv ännu inte avslutats.
Gunnar Brulin