Trensums Food i Tingsryd har omfattande produktionsstörningar på grund av covid-19. Den stora sjukfrånvaron gjorde att klubben ingick ett lokalt avtal i mars 2020 där de vanliga reglerna vid skiftbyten sattes åt sidan. Avtalet förlängdes i höstas och gäller tills vidare. 

– Vi kan när som helst häva avtalet om vi skulle anse att det inte behövs eller att det missbrukas, säger klubbens ordförande Alexandra Saxlund.

Nu gäller att den som byter arbetspass får ett tillägg på 600 kronor om det sker med mer än 48 timmars förvarning. Om förvarningen kommer mindre än 48 timmar innan passet får man ett tillägg på 1 200 kronor. I vanliga fall ska passbyten meddelas minst två veckor i förväg. 

– Vi har släppt ifrån oss tvåveckorsregeln för att produktionen ska fun-gera. Passbytena är helt frivilliga. Ett mejl ska gå till klubben varje gång ett passbyte görs, säger Alexandra. 

– Till och från har vi haft stor frånvaro. Just nu är 18 frånvarande i covid, säger hon. 

På Trensums Food arbetar 150–160 i produktionen som går i treskift. 

Andra exempel på covidkaos är Guldfågeln i Mörbylånga som har haft produktionsstörningar på grund av många fall med smittade bland personalen. Den höga sjukfrånvaron har resulterat i stängda produktionslinjer, mycket övertid och en hårt pressad personal, rapporterar klubben. 

På Arla Foods i Kalmar har produktionsstörningarna lösts med omplacering av personal. Det har fungerat tillfredsställande, uppger klubben. KLS Ugglarps i Kalmar har haft större sjukfrånvaro än normalt. Frånvaron har täckts upp med visstidsanställningar, korta inhopp och övertid.