Regeringen har tillsatt en utredning om karensavdraget.

– Karensavdraget ska avskaffas, för alla och för alltid, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin. 

Karensavdraget togs tillfälligt bort under pandemin, men återinfördes den 1 april i år. Flera fackliga organisationer kräver nu att avdraget på lönen vid sjukdom ska slopas.

Utredningen ska ses över på vilka effekter karensavdraget har och hur olika det slår, och dessutom vilka effekter det fick när avdraget togs bort under pandemin.

– Det är dags att reformera karensavdraget och komma till rätta med den orättvisa som finns i dag utifrån hur karensavdraget påverkar olika utifrån kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) när han presenterade utredningen i slutet av mars.

Han utesluter inte att karensavdraget kan tas bort permanent, men påpekade att det är en öppen utredning, där utredaren ska komma med förslag på eventuella förändringar av nuvarande system.

Eva Guovelin menar att livsmedelsarbetarna drabbas extra hårt – eftersom de varken kan jobba hemma eller gå till jobbet sjuka.

– Hygienkraven inom livsmedelsproduktionen tillåter ingen sjuknär-varo. Karensavdraget är i grunden orättvist och den tillfälliga lösningen borde åtminstone ha förlängts i väntan på utredningens förslag, säger hon.

Utredningen av karensavdraget ska vara klar i september 2023.