En tredjedel av alla livsmedel slängs i soporna. Vem har ansvaret för det? Alla i hela kedjan, menar forskarna som pekar på att livsmedelsindustrin borde ta sitt ansvar genom bland annat mindre förpackningar.  

”Fixar vi maten, fixar vi planeten”, sa miljöprofessorn, Johan Rockström redan 2018 och all den forskning han lett visar att matproduktionen i världen är den enskilt största utsläpps-källan av växthusgaser, den enskilt största konsumenten av färskvatten och den enskilt största orsaken till övergödning.

Att livsmedelsproduktionen har så stor miljöpåverkan är något som Fredrik Wikström, professor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet också sett i sin forskning.

– Vår mat är kort sagt den enskilt största faktorn som håller på att slå sönder ekosystemen på jorden, säger han.

Att vi då dessutom slänger en stor del av den mat vi producerar är riktigt alarmerande menar han. Hans rapport pekar på att matsvinnet uppstår i alla delar i livsmedelskedjan – i primärproduktionen ute på lantbruken, i industrin, i butikerna, i storköken och inte minst hos hushållen. Exakt hur stort svinnet är vet forskarna inte riktigt

– Man uppskattar att ungefär en tredjedel av all mat som produceras slängs. Troligen är det mer, säger Fredrik Wikström.

En bov i dramat menar Wikström är förpackningarna. 

– Jag har exempelvis frågat mjölkproducenter varför det är så stor prisskillnad på en liter mjölk och tre deciliter. För en pensionär som vill ha lite mjölk till kaffet kan det löna sig att köpa en hel liter och slänga hälften jämfört med att köpa en tredeciliters förpackning. Jag tycker att producenterna kunde ta lite mer ansvar för att få in mindre förpackningar på marknaden genom bättre prissättning.