Reportagebok. Drömmar och damm: varför arbetarrörelsen måste vara lika global som uppvärmningen, Jakob Mathiassen, Verbal Förlag 2021, översättning Henrik Johansson

Det första kapitlet i Drömmar och damm handlar om en facklig konflikt som utspelade sig i Köpenhamn 2008. Danska byggnadsarbetare blockerar ett bygge, och innanför försöker polska arbetare bryta blockaden. Författaren och betongarbetaren Jakob Mathiassen skriver:

”Den globala finanskrisen hade just drabbat oss och för byggnadsarbetarna på var sin sida av belägringen handlar konflikten inte om teoretiska begrepp som ’arbetskraftens fria rörlighet’ eller ’den danska modellen’, utan om vem som framöver skulle kunna försörja sin familj genom att arbeta som byggnadsarbetare i Danmark.”

Jag översatte boken, som kom ut på svenska förra året. Under sommaren har jag fått anledning att återkomma till ämnet. I slutet av juni bröt nämligen en ny konflikt ut. Den här gången tog polska arbetare initiativet.

Fehmarn Bält-tunneln är Danmark genom tiderna största infrastrukturprojekt och kommer med sina 18 kilometer bli världens längsta kombinerade väg- och järnvägstunnel. Många av arbetarna kommer från andra länder än Danmark och Tyskland.

Den 28 juni lade uppemot 400 byggnadsarbetare ner arbetet och gick ut i vild strejk. Majoriteten var från Polen, men även rumänska och danska arbetare strejkade. Fackföreningarna är enligt avtal förbundna att uppmana dem till att återuppta arbetet.

Det viktigaste kravet var att de polska och rumänska arbetarna skulle få samma lön som sina danska kollegor. De tjänade 45 danska kronor mindre i timmen. Företaget försvarade sig med att de fick kost och logi. Kosten och login var dock undermåliga och de strejkande betalade hellre för boende ur egen ficka.

Dagen efter strejkens utbrott blev de dömda i arbetsdomstolen. De fick böta 50 kronor per person och strejktimme, om de fortsatte höjdes beloppet till 80 kronor. Strejken fortsatte.

– Jag tror att det är första gången sedan EU:s östutvidgning 2004 som ett stort antal migrantarbetare strejkar i mer än en dag. Strejken är ett exempel som jag tror många kommer följa, skrev Jakob Mathiassen i ett Facebookinlägg. 

Det är en av de första gångerna de danska fackföreningsaktivisterna på allvar haft chansen att visa sin solidaritet och samlat in pengar till de migrantarbetare som strejkar. Norska Byggnads skänkte snabbt 100 000 kronor. Det var också stort. Och strejken har debatterats vilt i Facebookgrupperna för polacker som bor och jobbar i Danmark.

Efter fyra dagars vild strejk gav företaget med sig. Tre representanter från facket, två polska och en dansk, tecknade ett nytt avtal som de strejkande var nöjda med. Alla får lika mycket i lön.

Migrantarbetarnas låga löner är en av globaliseringens stora nackdelar. Det har burit med sig splittring, lägre löner och sämre arbetsvillkor.

Fehmarn Bält-förbindelsen ritar om Europas karta. Och sommarens strejk har förändrat maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare i hela Europa.