För första gången sedan 2007 ökar löneskillnaderna mellan kvinnor och män, enligt en färsk rapport från Medlingsinstitutet.

Löneskillnaderna mellan könen har minskat under flera år. Men förra året ökade löneskillnaden mellan män och kvinnor med 0,2 procentenheter jämfört med 2020.

Enligt Medlingsinstitutet är det dock för tidigt att säga om det handlar om ett trendbrott eller om ökningen är tillfällig på grund av de effekter pandemin fört med sig på arbetsmarknaden.

– Vi kan ännu inte avgöra om pandemin bara tillfälligt påverkade utvecklingen eller om den innebar ett steg tillbaka i jämställdhetsarbetet som kan ta lång tid att reparera, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo, i ett pressmeddelande.

2021 var den genomsnittliga månadslönen för kvinnor 35 100 kronor, vilket är 90,1 procent av männens genomsnittliga lön som låg på 39 000 kronor. Skillnader i lön kan påverkas av en rad faktorer, exempelvis att män och kvinnor arbetar inom olika yrken, har olika utbildningsnivå, olika arbetstid och ålder. Tar man hänsyn till sådana faktorer i statistiken återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent mellan könen, enligt rapporten.

Medlingsinstitutet konstaterar att utvecklingen på arbetsmarknaden varit dramatisk under de två senaste åren med stora varsel i början av pandemin samtidigt som det uppstod arbetskraftsbrist i andra branscher.

– Privatanställda arbetare var de som drabbades hårdast av uppsägningar under pandemin och det är i denna grupp som löneskillnaden ökar kraftigt. Många av de branscher som har svårast att hitta anställda idag är de som blev av med flest arbetstillfällen under pandemin, säger Irene Wennemo.

Medlingsinstitutet pekar också att den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 påverkar statistiken. Lönerevisionerna har sedan dess avvikit från det ordinarie mönstret, vilket medför att det är svårare än på länge att jämföra löneutvecklingen för olika grupper på arbetsmarknaden.