Avräkning. Den nya skattelättnaden för avgiften till a-kassan gäller från den 1 juli. Det innebär att den som är medlem i en a-kassa får göra en avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade a-kasseavgiften. Enligt regeringen ger avdraget en skattesänkning på ungefär 400 kronor per medlem och år.