Efterfrågan började öka redan 2020. Från en månad till en annan sköt försäljningen av konserver och torrvaror i höjden. Just fiskbullar blev snabbt en av svenskarnas bunkringsfavoriter.

Enligt Sveriges Radio ökade fiskbulle-försäljningen med så mycket som fem till sex gånger i början av pandemin. Sedan kriget i Ukraina bröt ut har efterfrågan ökat igen – något som tydligt märkts i fabriken i Kungshamn.

Extrapersonal fick kallas in

– Inför jul och påsk arbetar vi vanligtvis under högt tryck, det har vi alltid löst med god planering. Men när pandemin drog i gång och alla plötsligt började bunkra fiskbullar fick vi ställa om på ett helt nytt sätt, berättar Ing-Marie Cassler. 

Ing-Marie Cassler på Orkla.
Ing-Marie Cassler på Orkla.

– Förutom att ta in extrapersonal och lägga om scheman har man periodvis behövt stuva om bland linjerna. 

– Vi har flyttat personal från linjer som haft mindre att göra till linjer som producerar fiskbullar. 

Har ni haft mycket att göra hela tiden? 

– Under vissa tider de två senaste åren har folk bunkrat klart och köpt fiskbullar så att det räcker. Sedan börjar det om igen, fortsätter Ing-Marie Cassler, som tycker att företaget löst situationen på ett bra sätt och klarat av att snabbt ställa om produktionen – när det har behövts.