Till att börja med vem kan bli elevmedlem i Livs?

– De som går Restaurang- och livsmedelsprogrammet eller någon annan utbildning inom livsmedelsindustrin. I elevmedlemskapet som är gratis ingår bland annat Mål och Medel och Livs medlemskort som ger rabatt på allt från mobilabonnemang och resor till billigare böcker och bensin. Dessutom ingår kostnadsfri rådgivning om avtal, lön och villkor avseende sommarjobb eller liknande.

Nathalie Kinneback ska sommarjobba på Svea Bageri i Kumla.

Nathalie fick sommar­jobb som konditor: ”Ett drömjobb”

Nyheter

Hur blir man medlem?

– Genom att fylla i inträdesansökan på Livs hemsida.

Fler blir elevmedlemmar

Jämfört med tidigare år, hur ser elevmedlemsutvecklingen ut och varför?

– Den har ökat. Detta genom att vi på ett bättre sätt varit ute på yrkesutbildningar och förklarat hur viktigt det är att organisera sig. Det här är ett arbete som vi har vi hjälpts åt med, regionerna och projekt medlemsnära.

Hur många elevmedlemmar har Livs just nu?

– Vi har 214 elevmedlemmar.

 Varför är det viktigt att vara elevmedlem? 

– Det som är särskilt viktigt för elevmedlemmar är att de stärker sin position på arbetsmarknaden när de börjar jobba. Och det gör de genom att organisera sig. Genom medlemskapet får de även kunskap om hur det ska fungera på arbetsmarknaden, framför allt när det handlar om kollektivavtal. 

Viktigt hjälpa de unga trivas

Hur kan de lokala klubbarna/andra medlemmar ute på arbetsplatserna hjälpa elevmedlemmar att trivas på sina nya arbetsplatser?

– Genom att se till att de trivs, och visa dem hur man kan arbeta för att få en bra arbetsmiljö. Klubben kan visa vad den gör i dagliga arbetet och varför, samt förklara vikten av att organisera sig för att förbättra villkor och löner.

Hur arbetar Livs för att eleverna ska fortsätta intressera sig för/vilja arbeta inom branschen?

– Livsare är i regel stolta yrkesmänniskor och vi som organisation arbetar för att våra villkor och arbetsmiljön är bra så att våra yrken även i framtiden blir intressanta och något att vara stolt över. Våra medlemmar ska känna att det de gör är viktigt och att deras organisation finns där för dem.