Livsmedelsarbetare har högre risk för både allvarliga arbetsolyckor och långvarig sjukfrånvaro än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper. Det konstaterar Afa Försäkring i en nyligen publicerad statistikrapport.

Rapporten, som bygger på siffror mellan 2017 och 2021, visar också att det finns stora skillnader mellan olika yrkesgrupper i livsmedelsbranschen. Slaktare och styckare hade högst risk för en allvarlig arbetsolycka med 15,5 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta. Motsvarande siffra för bagare och konditorer är 5,3 allvarliga arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta.

Högst risk för långvarig varig sjukfrånvaro hade maskinoperatörer med 25,0 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. Sett till livsmedelsarbetare i stort visar siffrorna att kvinnor har ungefär dubbelt så hög risk för långvarig sjukfrånvaro jämfört med männen.

– Vi ser allvarligt på det som framkommer i Afas rapport och det här är något som måste hanteras och förändras, säger Livs andre ordförande Jolan Wennberg.

Jolan Wennberg.

Vilka åtgärder vill Livs se?

– Det måste bli en bättre samverkan lokalt. Det måste både vi och företagen bli bättre på och jobba hårdare med. Skyddsombuden måste bli mer involverade och i ett tidigare skede än de är i dag.

Jolan Wennberg fortsätter:

– Företagen måste se förbättringar i arbetsmiljön som en långsiktig investering och vinst – inte enbart som en kostnad. Frågan måste vara levande och man behöver prata om arbetsmiljön på arbetsplatsträffar och personalmöten. Det måste högre upp på den dagliga agendan.

Livs har kontaktat motparten Livsmedelsföretagen för att prata om hur arbetsmiljöarbetet i branschen kan stärkas.

– Det kommer att bli en diskussion mellan arbetsmiljöansvariga i våra organisationer om vad som framkommit i rapporten, om vad vi kan göra gemensamt och om vilka åtgärder som måste till.