I november förra året inträffade en olycka på Estrellas chipsfabrik i Angered i Göteborg.

En inhyrd arbetstagare skulle rengöra en blanchör genom att spola den med en vattenslang.

Under rengöringsprocessen var maskinen i gång, och personen fastnade med ena handen på insidan av maskinen. När han försöka få loss handen fastnade han även med den andra handen i maskinen.

Personen fick skador på fingrarna på båda händerna och har varit sjukskriven i flera månader.

Företagsbot på 200 000

Nu har Estrella fått ett strafföreläggande med en företagsbot på 200 000 kronor. Enligt åklagaren har den eller de som haft skyddsansvar på företaget ”av oaktsamhet åsidosatt vad som ålegat dem enligt arbetsmiljölagen till förebyggande av olycksfall och därigenom av oaktsamhet orsakat målsägandens skador.”

Åklagaren menar att oaktsamheten bestått av att riskbedömningen för det aktuella arbetsmomentet inte varit tillräcklig, och att arbetsmomentet utförts när den aktuella maskinen var i gång.

– Vi har valt att inte överklaga. Vi tycker det är tråkigt det som har hänt. Och jobbar ständigt systematiskt med en säker arbetsplats, säger Estrellas vd Ulrika Wallberg i en kommentar till SVT Nyheter Väst.

Livs: Företaget har inte följt rutinerna

Henry Tames är ordförande för Livsklubben på Estrella samt huvudskyddsombud.

– Det jag kan säga är att företaget erkänt att de inte följt rutinerna. Sedan har vi jobbat efteråt med att förbättra rutinerna, säger han till Mål och Medel.

Henry Tames fortsätter:

– Vi jobbar för fullt med arbetsmiljön och för att fler ska engagera sig i arbetsmiljön. Vi har nyligen lyckats med att utbilda ett femtontal nya skyddsombud.