Det var i tisdags förra veckan som livsmedelsarbetarna på fabriken i Gävle kallades till möte och fick veta att anläggningen kommer att stänga. Bakgrunden är försämrad ekonomi och att fabriken är i behov av renovering – en investering som skulle kosta för mycket. Reza Ahmadzadeh, Livs ombudsman, region Mitt, besökte medlemmarna på arbetsplatsen dagen efter beskedet:

– Det är klart att stämningen är dämpad och orolig. Det här kom som en överraskning för många.

Inget varsel ännu

Än så länge har företaget inte gått ut med något varsel. Man har inte heller kunnat svara på om arbetarna kommer att få erbjudande om att följa med till den nya fabriken i Stockholm.

– Förhandlingarna kommer att fortsätta de närmsta veckorna. Vår förhoppning och ståndpunkt är att medlemmarna ska erbjudas flyttbidrag och jobb på fabriken i Stockholm, fortsätter Reza Ahmadzadeh.

När är det tänkt att fabriken i Gävle stänger?

– Det finns ingen information om det idag mer än att linjerna ska stängas ner i etapper. Det jag kan säga är att många av våra medlemmar har sex månaders uppsägningstid, eftersom de arbetat på fabriken länge. En del har faktiskt arbetat på Gudruns hela sitt yrkesverksamma liv, och varit oerhört lojala mot företaget.

Redovisade förlust

Under 2022 omsatte Gudruns 448 miljoner kronor och redovisade en förlust efter finansiella poster på 9,6 miljoner.

Inklusive tjänstemän berörs sammanlagt 38 personer i Gävle av nedläggningen.