Föräldrapenningtillägg (FPT) är en kollektivavtalad försäkring som kan ge extra pengar utöver föräldrapenning från Försäkringskassan.

Men på senare år har antalet beviljade föräldrapenningtillägg minskat, konstaterar Afa Försäkring i en ny rapport.

För barn födda 2021 beviljades totalt 16 472 föräldrapenningtillägg. Det är en minskning med 2860 ärenden, eller 14,8 procent, jämfört med motsvarande siffror för barn födda 2016. Den nedåtgående trenden är särskilt stor i åldersgruppen 18–25 år.

Enligt Afa Försäkring är en orsak till minskningen att det föds färre barn i Sverige. Samtidigt har den procentuella minskningen av beviljade föräldrapenningtillägg varit större än minskningen av det totala antalet födda barn, och Afa Försäkring pekar på att en möjlig förklaring till det kan vara minskad kännedom om tillägget.

Kvinnor tar ut ersättning fler dagar jämfört med män

Afa Försäkring påpekar dock att siffrorna för 2021 kan öka något eftersom det går att ansöka om tillägget upp till 5,5 år efter barnets födsel.

I rapporten konstateras också att kvinnor tar ut ersättning för fler dagar jämfört med män.

– Vi ser att det genomsnittliga antalet dagar som tas ut per FPT- ärende har ökat något de senaste åren för både kvinnor och män, men kvinnor tar ut ungefär två tredjedelar av det totala antalet FPT-dagar. Över 80 procent av kvinnorna tar ut mer än 150 dagar medan männens uttag varierar mer, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring, i ett pressmeddelande.

Afa Försäkring listar också de kollektivanslutande fackförbund där flest personer beviljats föräldrapenningtillägg för barn födda 2021. Toppar listan gör Handels, följt av IF Metall. Livs finns på tionde plats.

Rapporten bygger på en genomgång 142 000 beviljade ärenden som Afa Försäkring betalat ersättning för.

Föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägg är en kollektivavtalad försäkring som kan ge dig extra pengar när du är föräldraledig. Det ger dig 10 procent extra när du är föräldraledig utöver den ersättning du redan får från Försäkringskassan. Om du tjänar mer än försäkringskassans tak för ersättning får du 90 procent på den del av lönen som överstiger taket.

Förutsättningen är att din nuvarande arbetsgivare har kollektivavtal och att du har arbetat där eller hos andra arbetsgivare med kollektivavtal under minst 12 månader de senaste fyra åren.

Läs mer och ansök om föräldrapenningtillägg hos Afa Försäkring.

Källa: LO