Bra introduktion

En bra introduktion är viktig för alla nyanställda. Arbetsgivaren bör planera den i god tid och göra klart innehållet, exempelvis genomgång av rutiner, regler, arbetsuppgifter, skyddsutrustning och risker. Tänk på att det ofta är unga personer som kommer. Som kollega kan du gärna kolla om den som är ny känner att den fått veta vad som gäller.

Riskbedöm arbetsmoment

En del av det vanliga arbetsmiljöarbetet är att arbetsgivare tillsammans med skyddsombud ska riskbedöma arbetsmoment innan någon utför ett visst arbete. Om det av något skäl inte är gjort är det ett bra tillfälle att göra det inför sommaren när det kommer oerfarna till arbetsplatsen.

Utse handledare

Det är bra om sommarjobbarna har en handledare som lär ut arbetsuppgifter och svarar på frågor. Den som är utsedd handledare behöver också få avsätta tid för det, vilket innebär att den personen kommer att vara mindre produktiv. Det måste chefen vara medveten om.

Ställ frågor

Man kan inte bara ha en säkerhetsgenomgång för tio personer första dagen och tro att det sitter för alla. Därför bör du som handledare vara vaksam. Får du inga frågor alls om hur saker funkar kanske du själv behöver ställa dem. Fundera också på om det finns ord eller uttryck på arbetsplatsen eller i yrket som kan vara svåra att förstå.

Följ upp

Efter ett tag är det bra om chefen eller handledaren samlar ihop sommarjobbarna för en avstämning om hur det har funkat hittills. Är saker begripliga? Är något är svårt? Uppmuntra sommarjobbarna att ge feedback. De kommer in med nya ögon och kan se risker eller problem som ni inte tänkt på.

Glöm inte det sociala

Bjud in sommarjobbarna när det är dags för fikapaus eller andra sociala aktiviteter och försök få med dem i arbetsgemenskapen. Det gör inte bara att de får ett leende på läpparna, det bidrar också till att göra arbetsplatsen attraktiv.

Prevent är en arbetsmiljöorganisation som ägs av LO, PTK, och Svenskt Näringsliv. Där finns material, guider, checklistor och utbildningar på arbetsmiljöområdet som riktar sig till både arbetsgivare och arbetstagare.

Mer information och fler tips för sommarjobbare

  • LO har en särskild sajt riktad till unga som heter Koll på jobbet. Där finns tips och svar på vanliga frågor för den som precis kommit ut i arbetslivet eller som ska börja på sitt första jobb.
  • Livs har listat goda råd till sommarjobbare på sin webbplats. Det handlar bland annat om kollektivavtal, lön, semesterersättning och facklig introduktion.
  • För personer som är under 18 år gäller särskilda regler, bland annat vad gäller arbetstider, arbetsmoment och handledning. Mer information finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.