Den ryska invasionen av Ukraina har än så länge  haft en begränsad påverkan på den svenska livsmedelsförsörjningen. Men om kriget fortgår riskerar det att få omfattande konsekvenser för Europas och Sveriges livsmedelsproduktion. Och även när konflikten upphör spås chockhöjda matpriser och risk för stopp i livsmedelskedjan. 

Anna-Karin Hatt, vd Lantbrukarnas Riksförbund, Björn Hellman, vd Livs-
medelsföretagen och Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel är utsedda för att kontinuerligt träffa landsbygdsministern, Anna-Caren Sätherberg och hålla sig uppdaterade om läget i Ukraina. 

Det som kan konstateras vid denna tidnings pressläggning är att Sverige kommer på kort sikt att påverkas genom fortsatta prisökningar på el och gas. Man ser även tydliga prisökningar på livsmedelsråvaror, kostnadsökningar i nivå med de vi hade 2008, när den globala råvarukrisen var ett faktum. 

Den svenska regeringen samtalar också med EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Den 2 mars bjöds de in, av Anna-Caren Sätherberg och den svenska regeringen, till ett extrainkallat videomöte. På agendan stod den ryska invasionens påverkan på marknadssituationen för jordbruksprodukter. 

– För att trygga livsmedelsförsörjningen krävs en fungerande inhemsk jordbruks- och livsmedelsproduktion, samtidigt som flödet av varor i livsmedelskedjan behöver fortsätta utan avbrott. EU-samarbetet är i dessa tider därför ett viktigt redskap för att säkerställa att våra leverantörskedjor fungerar ändamålsenligt, sa Anna-Caren Sätherberg.

Flera stora livsmedelsföretag i Sverige, bland annat Orkla Food, spår chockhöjda matpriser inom ett halvår på grund av kriget i Ukraina. 

Ris, mjöl, kaffe och bär ligger värst till, menar branschorganisationen Livsmedelsföretagen som nu varnar för ett kännbart trendbrott för hushållens ekonomi. Att just bärindustrin drabbas beror på att säsongsarbetare från Ukraina är en viktig arbetskraft.