Varför ska vi ha en arbetsplatsklubb?

Med en klubb får du och dina arbetskamrater bättre möjligheter att driva viktiga frågor och påverka villkoren på just er arbetsplats. Det kan handla om lön, schema eller andra arbetsmiljöfrågor. Det är ni som vet bäst vad som behövs för att er arbetsplats ska fungera bra och för att ni ska trivas. Går ni ihop i en klubb och driver era krav tillsammans blir ni starkare.

Vad är första steget för att starta en klubb?

Börja med att prata ihop er på arbetsplatsen och se om det finns ett intresse bland arbetskamraterna för att starta en klubb. Sedan hör ni av er till Livs i er region som hjälper er med att hålla ett första medlemsmöte och att bilda klubben. Nästa steg är att hålla ett första formellt klubbmöte.

Vad ska bestämmas på klubbmötet?

Medlemmarna väljer en klubbstyrelse och beslutar om en verksamhetsplan med de frågor ni vill prioritera och driva på arbetsplatsen. Styrelsen leder klubbarbetet och måste bestå av minst tre personer, varav en ordförande. Kanske finns det någon hos er som är nyfiken på fackligt arbete, eller som har erfarenhet av det sedan tidigare, som vill ställa upp.

Vad ska klubben jobba med?

Klubben ska vara där för medlemmarna och driva deras frågor. Mycket av klubbarbetet handlar om löner och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Det sker ofta genom förhandlingar med arbetsgivaren. Med en klubb får ni också bättre kontaktvägar till arbetsgivaren och ökade möjligheter att samverka kring förbättringar.

Vilket stöd får klubbar av Livs?

Det kan ta ett tag innan en ny klubb är helt självständig och varm i kläderna. Livs regioner med lokalombudsmän finns alltid där som stöd. Regionerna håller också i verksamhetsträffar där ni kan möta andra klubbar och dela erfarenheter. Livs ser också till att de som valts till förtroendeposter får rätt utbildning.

Vad är det för utbildningar?

Först handlar det om grundläggande utbildningar om vad facket är, hur fackligt arbete går till och vad det innebär att vara förtroendevald. Det finns flera kompletterande utbildningar för olika uppdrag och frågor, exempelvis arbetsrättsliga utbildningar eller kurser för den som ska förhandla.

Får vi göra det här på arbetstid?

Fackligt förtroendevalda får ägna sig åt fackligt arbete på arbetstid. Det kan exempelvis handla om att förbereda en förhandling. Ni har också rätt till ledighet för facklig utbildning.

Källa: Livs, Nataša Stojković, central ombudsman Livs.