Lee Cheuk-yan, generalsekreterare för Honkongs motsvarighet till svenska LO, har suttit fängslad sedan 2021 och nya åtal och fängelstraff är att vänta. Det skriver Livs i ett pressmeddelande.

”Hans enda brott är att ha stått upp för grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter. Han har, tillsammans med andra fackliga ledare i Hongkong, anklagats för att ha stört den allmänna ordningen”, skriver förbundet.

Livs konstaterar att regimen i Peking genom att införa nya lagar i Hongkong begränsat invånarnas frihet och politiska rättigheter, inklusive rätten att bilda fria fackföreningar, vilket gjort att regimen fått möjlighet att åtala och fängsla personer som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

”Sverige och andra länder bör agera”

Nu kräver Livs att Sveriges regering, och andra demokratiska länder, agerar för att Lee Cheuk-yan och övriga fackliga ledare i Hongkong omedelbart försätts på fri fot.

 från vänster Lee Cheuk-yan, f.d generalsekreterare HKCTU, Jolan Wennberg, andre ordförande Livs, Eva Guovelin, förbundsordförande Livs, Muang Siu Tat, f.d. kanslichef HKCTU.
Från vänster Lee Cheuk-yan, f.d generalsekreterare HKCTU, Jolan Wennberg, andre ordförande Livs, Eva Guovelin, förbundsordförande Livs, Muang Siu Tat, f.d. kanslichef HKCTU.

Livs vill också att regeringen agerar för att alla inskränkningar av både yttrandefriheten och rätten att organisera sig upphör. Förbundet anser dessutom att regeringen ska agera för att det internationella samfundet fördömer Kinas agerande i Hongkong och kräver att de kinesiska myndigheterna respekterar fackliga och mänskliga rättigheter.

”Livsmedelsarbetareförbundet kommer aldrig vara tyst när kamrater straffas för att de utövar sina grundläggande demokratiska rättigheter. Rätten att få yttra sig och att fritt få organisera sig fackligt är universell och okränkbar”, skriver förbundet.